SOCAR İstiqrazları… “Yüz illik ənənəmiz”.

Bu günün güclü iradəsi, müstəqil ruhu öz ilhamını köklərindən alır.
Müsəlman Türk dünyasının ilk demokratik dövləti olan “Azərbaycan Demokratik Xalq Cümhuriyyəti” ilə qürur duyuruq.
SOCAR İstiqrazları… “Yüzillik ənənəmiz”.