SOCAR İstiqrazlarından gəliri hesabla

Alış və satış tarixlərini daxil edərək, dövr sonundaki gəlirinizi hesablayın.