Sual Cavab


SOCAR İstiqrazları haqqında məlumatları ASAN xidmətdən, İnvestisiya Şirkətlərindən (AzFinance Invest, İnvestAZ, PAŞA Kapital, PSG–Kapital), Banklardan (Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Kapital Bank, Rabitəbank, Xalq Bank, Azər-Türk Bank) əldə edə bilərlər.

Qazandığınız kupon faizi Milli Depozit Mərkəzi tərəfindən istiqraz aldığınızda qeyd etdiyiniz hesaba təyin olunan vaxtlarda göndəriləcək.

İstiqrazlar vədə sonuna qədər əldə tutulduğunda, sahibinə illik 5% qazanc gətirir: hər 3 aydan bir, 3 aylıq müddətdən sonrakı ilk iş günü 1,25% faiz gəliri istiqraz sahiblərinin hesablarına köçürüləcəkdir.

Xeyr, istiqrazın ortaq mülkiyyətçisi ola bilməz. Milli Depozit Mərkəzi (MDM) və investisiya şirkətlərindəki hesab sahibi olan fiziki və hüquqi şəxslər istiqrazın tək mülkiyyətçisi sayılır.

İstiqrazın məbləği hesab açıldığında – sifariş anında – bir dəfəlik tam həcmdə ödənilməlidir.

Hal-hazırda bazar araşdırması onu göstərir ki, vətəndaşlarımız vəsaitlərinin əksər hissəsini ABŞ dollarında saxlayır. İqtisadiyyatdan kənar qalmış bu vəsaitlərin yenidən iqtisadiyyata qazandırılması məqsədi ilə SOCAR İstiqrazları ilkin mərhələdə ABŞ dolları ilə buraxılır. SOCAR tərəfindən bazardakı tendensiyalar daim tədqiq olunur və gələcəkdə ABŞ dolları nominallı istiqrazlarla yanaşı, milli valyutada da istiqrazların emissiyası planlaşdırılır. Bu barədə gələcəkdə ictimaiyyətə daha ətraflı məlumat veriləcəkdir.

Müştərilərə minimal 1 000 ABŞ Dolları və ümumi buraxılış miqdarı 100 milyon ABŞ Dollarına qədər olan məbləğlərdə istiqrazlar təklif olunacaq.

İstiqrazların buraxılış məbləği: 100,000,000 (yüz milyon) ABŞ Dolları;
Bir İstiqrazın nominal dəyəri: 1000 (min) ABŞ Dolları;
İstiqrazların müddəti: 5 illik
İstiqrazların Faizi: illik 5% olacaqdır.
Faiz ödəməsi periodu: Hər 3 aydan bir, 3 aylıq müddətdən sonrakı ilk iş günü

İstiqrazlar ABŞ Dolları ilə buraxılmışdır.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının SOCAR qrupuna daxil olan şirkətlərin mənfəətlərindən birbaşa pay ala bilməsi. Eyni zamanda, yeni alternativ investisiya imkanları ortaya çıxarmaqla, aktiv dövriyyədə olmayan vəsaitlərin iqtisadiyyatın gəlirli sahələrinə yönləndirilməsi.

İstiqrazlar bank depozitlərindən daha likvid investisiya alətidir. Belə ki, bank depozitlərindən fərqli olaraq, sahibi tərəfindən qazanılmış faiz gəlirlərini tam həcmdə özündə saxlamaqla, istiqrazı müddətindən əvvəl ikinci bazarda satmaq mümkündür.

İstiqraz – investisiya qiymətli kağızlarıdır. SOCAR istiqrazları, sahibinə istiqrazı emissiya edəndən (Emitent) əvvəlcədən müəyyən edilmiş periodlarla faiz gəlirini və istiqraz müddətinin sonunda qoyduğu ilkin vəsaiti almaq hüququnu verən investisiya qiymətli kağızıdır.

Bəli, istiqraz sahibləri istiqrazlarını istədikləri vaxt sata və nağda çevirə bilərlər. SOCAR bunun üçün lazım olan bütün sistemi və texniki infrastrukturu qurmuşdur və hər zaman bazarda istiqrazlarının alıcısı kimi çıxış edərək, istiqraz sahiblərinin maliyyə itkisi ilə üzləşmələrinin qarşısını alacaqdır.

İstiqraz sahibləri istiqrazlarını istədikləri vaxt sata və nağda çevirə bilərlər. SOCAR bunun üçün lazım olan bütün sistemi və texniki infrastrukturu qurmuşdur və hər zaman bazarda istiqrazlarının alıcısı kimi çıxış edərək, istiqraz sahiblərinin maliyyə itkisi ilə üzləşmələrinin qarşısını alacaqdır.SOCAR İstiqrazlarının sahibləri istiqrazlarını satın aldıqları İnvestisiya Şirkətləri vasitəsi ilə (AzFinance Invest, InvestAZ, PAŞA Kapital, PSG- Kapital ), eyni zamanda 1 və 5 saylı ASAN xidmət mərkəzlərində yaradılmış SOCAR İstiqrazı kiosklarına müraciət edərək sata bilərlər. Bütün hallarda SOCAR, buraxdığı istiqrazların likvidliyinə təminat verir. İstiqaraz sahibi notarius vasitəsi ilə sahib olduğu istiqarzları bağışlaya və ya hədiyyə edə bilər.

Hal-hazırda bazar araşdırması onu göstərir ki, vətəndaşlarımız vəsaitlərinin əksər hissəsini ABŞ Dollarında saxlayır. İqtisadiyyatdan kənar qalmış bu vəsaitlərin yenidən iqtisadiyyata qazandırılması məqsədi ilə SOCAR İstiqrazları ilkin mərhələdə ABŞ Dolları ilə buraxılır. SOCAR tərəfindən bazardakı tendensiyalar daim tədqiq olunur və gələcəkdə ABŞ Dolları nominallı istiqrazlarla yanaşı, milli valyutada da istiqrazların emissiyası planlaşdırılır. Bu barədə gələcəkdə ictimaiyyətə daha ətraflı məlumat veriləcəkdir.

SOCAR İstiqrazlarının gətirdiyi gəlir istiqrazların sayından asılıdır. Əvvəlcədən elan olunduğu kimi, SOCAR İstiqrazlarının nominal qiyməti 1000 dollar, illik gəlirliyi 5%-dir. Bu şərtlərə əsasən, 1 ədəd istiqrazı olanlar ildə 50 dollar, 10 ədəd istiqrazı olanlar ildə 500 dollar, 100 ədəd istiqrazı olanlar isə ildə 5 000 dollar gəlir əldə edəcəklər. Bu vəsaitlər ildə 4 dəfə bərabər hissələrlə istiqraz sahibinin bank hesabına köçürüləcək. Məsələn, şəxsin 10 istiqrazı varsa, o ildə 500 dolar gəlir götürəcək və bu vəsaitlər hər 3 ayda bir dəfə 125 dollar olmaqla ümumilikdə 4 bərabər hissə ilə onun hesabına köçürüləcək. Əgər investor SOCAR İstiqrazlarından aldığı faizlərlə yenə istiqraz alsa illik qazancı 5.10% qədər yüksələ bilər.

Xarici vətəndaşların SOCAR İstiqrazları üzrə gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsi həmin şəxsin rezidenti olduğu ölkənin vergi qanunvericiliyinə və həmin ölkə ilə Azərbaycan Respublikası arasında imzalanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında sazişə əsasən tənzimlənir.

Xeyr, ölkədən köçdükləri zaman istiqrazları satmaq məcburiyətində deyillər. Lakin köçdükdə şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər dəyişirsə, istiqrazı satarkən həmin adam olduğunu sübut edən əlavələr gətirməlidir.

Bəli, almaq olar. Eləcə də, istiqrazların alınması barədə müqavilənin imzalanması və prosesin aparılması üçün Azərbaycanda həmin xarici vətəndaşın vəkalətnamə verdiyi insan olmalıdır.

İstiqraz almaq üçün istənilən bankda ABŞ dolları hesabı keçərlidir.

Hüquqi şəxsin nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti; Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışının və ya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti. Hüquqi şəxsin qanuni təmsilçisinin təyin olunması barədə sənəd, İmza səlahiyyətinə malik olan şəxslərin siyahısı və şəxsiyyət vəsiqələri Vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (VÖEN); FATCA sənədləri Lisenziyaların surəti (olduqda) Əsas Səhmdarları haqqında sənəd tələb oluna bilər. Anket üçün məlumatlar (Telefon nömrələri, faktiki yerləşdiyi ünvanlar) Dollarda olan bank hesabı haqqında arayış Fililalları və nümayəndəlikləri haqqında (olduqda) Etibarnamə (olduqda); Hüquqi şəxsi digər şəxs təmsil etdikdə benefisiarın müəyyənləşdirilməsi üçün hüquqi şəxsin tam adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi, ünvanı və nizamnaməsinin surətləri. İnvestor istiqraz almaq və bütün alış-satış əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün yalnız Milli Depozit Mərkəzinin üzvü olan İnvestisiya Şirkətlərinə müraciət edir («AzFinance Invest», «InvestAZ», «PAŞA Kapital», «PSG- Kapital»,“ Unicapital” “Kapital Menecment”).

Hüquqi şəxsin aşağıdakı sənədlərinin apostil və ya leqallaşdırma qaydasında təsdiq edilmiş surətləri; Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatından keçməsi barədə sənəd Vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamə Hüquqi şəxsin nizamnaməsi Digər: Hüquqi şəxsin qanuni təmsilçisinin təyin olunması barədə sənəd (İmza səlahiyyətinə malik olan şəxslərin siyahısı və şəxsiyyət vəsiqələri) FATCA sənədləri Dollarda olan bank hesabı haqqında arayış Anket üçün məlumatlar: (Telefon nömrələri, faktiki yerləşdiyi ünvanlar) Olduqda: fililalları və nümayəndəlikləri haqqında. etibarnamə hüquqi şəxsi digər şəxs təmsil etdikdə benefisiarın müəyyənləşdirilməsi üçün hüquqi şəxsin tam adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi, ünvanı və nizamnaməsinin surətləri. Səhmdarları haqqında sənəd tələb oluna bilər. İnvestor istiqraz almaq və bütün alış-satış əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün yalnız Milli Depozit Mərkəzinin üzvü olan İnvestisiya Şirkətlərinə müraciət edir («AzFinance Invest», «InvestAZ», «PAŞA Kapital», «PSG- Kapital»,“ Unicapital” “Kapital Menecment”).

Azərbaycan Respublikası tərəfindən tanınan şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi (pasport, müvəqqəti yaçayıma icazəsi) və bankda ABŞ dolları ilə hesabı olan bütün xarici vətəndaşlar SOCAR İstiqrazlarını ala bilərlər.

Faiz ödənişi zamanı istiqraz kimin adınadırsa, istiqrazın sahibi də həmin şəxs sayılır və faiz ödənişi də o şəxsin hesabına köçürülür.

Bəli, SOCAR İstiqrazlarını satan şəxsdən İnvestisiya Şirkəti tərəfindən komissiya tutulur. İstiqrazların həcmi artdıqca, bir istiqraza görə ödənilən komissiya haqqı azalır. Məsələn, satıcı 1 ədəd SOCAR istiqrazı satarkən investisiya şirkətinə 10 manat, Milli Depozit Mərkəzinə (MDM) 1,5 manat, birjaya isə 0,18 manat (18 qəpik) olmaqla – ümumilikdə 11,68 manat komissiya haqqı ödəyir. 5 ədəd istiqraz satan şəxs üçün komissiya haqqı investisiya şirkətinə 10 manat, Milli Depozit Mərkəzinə (MDM) 1,5 manat, birjaya isə 0,88 manat (88 qəpik) olmaqla – ümumilikdə 12,38 manat təşkil edir. Hər istiqraza görə 2,48 manat ödəniş düşür. Miqdar artdıqca hər istiqraza görə ödənilən məbləğ azalır.

Təkrar bazarda alınan SOCAR İstiqrazları üçün İnvestisiya Şirkəti tərəfindən çox cüzi komissiya məbləği tutulur. 5 ədədə qədər istiqraz alan şəxs üçün komissiya haqqı cəmi 5 manat təşkil edir. Bundan başqa, istiqrazın alınması zamanı bankda dollar hesabının açılması (10 manat) və köçürülən məbləğdən asılı olaraq köçürmə komissiyası , minimum 1 dollar, maksimum 100 dollar təşkil edir. Nəticədə 1 ədəd istiqrazın alınması zamanı əlavə xərclər 17 manat, 10 ədəd istiqraz alındıqda isə 41 manat təşkil edir. Nəticədə 10 ədəd istiqraz alındığında 1 istiqraza düşən komissiya haqqı 4.1 manat, 100 istiqraz alındıqda isə hər istiqraza düşən komissiya cəmi 2.7 manat təşkil edir.

SOCAR İstiqrazlarının təkrar bazarı çox aktivdir. Satışda olan istiqrazların alışı və ya satışı üçün hər hansı bir limit tətbiq olunmur. Fiziki və ya hüquqi şəxslər istənilən miqdarda SOCAR İstiqrazı ala bilərlər. Əgər müştərinin almaq istədiyi qədər istiqraz satışda yoxdursa, o investisiya şirkətlərinə müraciət edib hansı miqdarda və hansı məbləğdə istiqraz almaq istədiyini bildirə bilər. İnvestisiya şirkəti müştəriyə bununla bağlı lazımi xidməti göstərəcək və ya lazımi istiqaməti verəcək.

SOCAR İstiqrazlarının müddəti 5 illik olduğu üçün, 2 ildən sonra təkrar bazarda istiqraz əldə etmiş şəxs üçün istiqrazın müddəti 3 il olacaqdır. Nə vaxt alınmasından asılı olmayaraq SOCAR İstiqrazlarının müddəti 2021-ci ildə başa çatır.

Təkrar bazardan alınan SOCAR İstiqrazlarının şərtləri birinci bazardan alınan istiqrazlardan fərqlənmir. 5 illik müddətə buraxılıb, 2021-ci ilədək dövriyyədə olacaq, illik 5% gəlir gətirir, faizlər 3 aydan bir ödənilir, likviddir – yəni istənilən vaxt rahatlıqla alınıb-satıla bilər. SOCAR hər zaman öz istiqrazlarını nominal dəyəri olan 1000 ABŞ dollarından alma zəmanəti verir.

SOCAR İstiqrazlarının ilkin və təkrar bazardan alışı prosesində ciddi fərq yoxdur. Fərq yalnız qiymət və komissiya ödənişindədir. İstiqrazları ilkin bazarda (yəni abunə yazılışı zamanı) 1000 dollara almaq olardı. Təkrar bazarda satılan istiqrazlar isə digər şəxslərə məxsus olduğuna görə, onlar təkrar bazar qiymətinə satılır və bu qiymət gündən asılı olaraq dəyişir. İstiqrazların ilkin satışı prosesində heç bir komissiya nəzərdə tutulmamışdı. Təkrar bazarda istiqraz alınanda isə istiqrazın alındığı investisiya şirkətinin hesabına komissiya ödənilir.

Digər ölkələrin vətəndaşları SOCAR İstiqrazları alarkən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tanınan şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi ilə yanaşı, bankda ABŞ dolları hesabının olmasını təsdiq edən sənəd təqdim etməlidir. Bəzi hallarda xarici vətəndaşdan əlavə sənədlər də tələb oluna bilər. Bu sürücülük vəsiqəsi və ya digər şəkilli sənəd, nigah haqqında şəhadətnamə və s. ola bilər.

SOCAR İstiqrazlarını təkrar bazarda almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarından şəxsiyyət vəsiqəsi və bankda dollar hesabının olmasını təsdiq edən sənəd tələb olunur.

Hazırda SOCAR İstiqrazlarını təkrar bazardan almaq olar. Bunun üçün Maliyyə Palatasının lisenziya verdiyi bütün investisiya şərkətlərinə (“AzFinance Invest”, “InvestAZ”, “PAŞA Kapital”, “PSG- Kapital”,“ Unicapital”, “Kapital Menecment”) və yaxud 1 və 5 saylı ASAN xidmət mərkəzlərində yaradılmış SOCAR İstiqrazları köşklərinə müraciət etmək lazımdır.

İstiqraz sahiblərinin hüquqi statusu Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə müəyyən edilir. SOCAR İstiqrazının sahibləri qarşısında birbaşa olaraq SOCAR öhdəlik daşıyır.

Mövcud infrastruktur hazırda qiymətli kağızların elektron olaraq tədavülünə daha uyğundur. Bununla bərabər, gələcəkdəki emissiyalarda sənədli istiqrazların da buraxılışı nəzərdə tutulur.