Bu günün güclü iradəsi, müstəqil ruhu öz ilhamını köklərindən alır.
Müsəlman Türk dünyasının ilk demokratik dövləti olan “Azərbaycan Demokratik Xalq Cümhuriyyəti” ilə qürur duyuruq.
SOCAR İstiqrazları… “Yüzillik ənənəmiz”.

Share this post