100 il əvvəl Müsəlman şərqində ilk demokratik dövləti
qurduq.
Şərqdə ilk dəfə qadınlara seçki hüququnu biz verdik.
Cəmi 23 ay ərzində universitetimizi, ordumuzu, mətbuatımızı,
teatrımızı yaratdıq.
Bayrağımız, himnimiz, gerbimizlə yanaşı, milli valyutamızı da
ərsəyə gətirdik.
1919-cu ilin 20 avqustunda isə ilk milli istiqrazlarımız
buraxıldı.
70 illik Sovet əsarətindən sonra yenidən müstəqilliyimizə
qovuşub, milli sərvətlərimizə sahib olmuşuq.
100 illik ənənəmiz isə davam edir.
Qlobal enerji layihələrinin müəllifi, dünyada söz sahibi olan
Azərbaycanın ən böyük şirkəti –
SOCAR-ın gəlirlərindən vətəndaşlarımızın birbaşa pay əldə
edə bilməsi üçün SOCAR istiqrazlarını buraxdıq.
Tariximiz, ənəmizlə qürur duyuruq!

Share this post